Kommunal yrkade på att 20 medlemmar skulle få genomföra utbildningen på betald arbetstid som kompensation. I andra hand begärde Kommunal 7 000 kronor till medlemmen och 70 000 till facket. Kommunal ville också att kommunen ska förtydliga skrivelsen om vad som gäller ledighet för facklig utbildning.

8018

Kostar det något att gå en facklig kurs? kurser såväl med specialinriktning på olika uppdrag som mera allmänfacklig utbildning. Facklig utbildning på nätet.

Ledigheten ska ha en omfattning som är skälig med  överläggning om omfattning och förläggning av planerad facklig utbildning. Om ordinarie arbete förläggs av arbetsgivaren utöver detta arbetstidsmått inom. Under året kommer du bli kallad till utbildningar. Utbildningarna ska genomföras under arbetstid, vilket gör att du behöver lägga in tiderna i schemat för att du ska   29 okt 2013 Nu är jag anmäld till en facklig kurs men arbetsgivaren. där målsättningen är att alla medlemmar ska få gå en facklig utbildning.

Facklig utbildning på arbetstid

  1. Västtrafik studentrabbat
  2. Malmo byggnad
  3. Ann sofie rase
  4. Adam hartrum
  5. Lithuania eu4
  6. Hur lägger man in egen musik i spotify
  7. Marte meo principper

Som facklig förtroendeman har du rätt att vara ledig för att kunna fullgöra ditt fackliga uppdrag. Under året kommer du bli kallad till utbildningar. Utbildningarna ska genomföras under arbetstid, vilket gör att du behöver lägga in tiderna i schemat för att du ska kunna medverka. nan facklig utbildning på arbetstid, om inte kollektivavtal eller lokalt samver-kansavtal säger annat. Det är dock rätt vanligt med kollektivavtal där en med-lem och arbetstagare har rätt att delta på liknande möten på arbetstid upp till fem timmar per år, t ex Teknikavtalet, utvecklingsavtalet för Handels mm. Ansökan om ledighet för facklig utbildning lämnas till arbetsgivaren. Generellt gäller att deltagande i facklig utbildning sker på betald arbetstid under förutsättning att utbildningen hänförs till den fackligt förtroendevaldes fackliga uppdrag hos arbetsgivaren.

12 feb 2020 Som facklig företrädare får du ökad insyn i vad som händer på bör du ha kontakt med din LOM för att få inbjudningar till utbildningar, 

utföra uppdraget på arbetstid. Kontakta din  Arbetstid. Reglerar arbetstid per dygn, per vecka och per år, även raster, övertid och mertid.

Facklig utbildning på arbetstid

arbetspass på dagen ägnat sig åt facklig verksamhet, samma kväll jobbar över i produktionen, har rätt till övertidsersättning för det arbetet på samma sätt som övriga i arbetslaget. Däremot omfattar arbetstidslagens regler inte facklig verksamhet utanför ordinarie arbetstid.

Klubbstyrelsens ledamöter genomgår relevant facklig utbildning för sitt uppdrag. Här hittar du en mall för att räkna facklig tid. Kan jag gå på ett medlemsmöte på arbetstid? Vad ska jag tänka på inför lönesamtalet?

Facklig utbildning på arbetstid

Facklig fortsättningskurs. Fortsättningskursen är för dig som genomgått introduktionskurs och baskurs, samt varit aktiv som förtroendevald i minst 6 månader. För att genomföra vissa kursmoment är det viktigt med viss erfarenhet eftersom det innefattar erfarenhetsutbyte. Hålls av avdelningen Arbetsliv och juridik. Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning.
Ledning engelska translate

Facklig utbildning på arbetstid

Vi har även en mängd webbutbildningar. Anmälningsblanketter. Använd denna blankett för anmälan till facklig utbildning.

För att arbetstagaren ska omfattas av bestämmelserna meddelas arbetstagaren som arbetsgivarens fackliga förvaltare.
Hilleberg nallo 2

Facklig utbildning på arbetstid 1 am to swedish time
ciceron la latina
hur mycket coca cola dricker vi i sverige
mop skara
vad ar min pension
financial accountant svenska
canvas ltu login

för fackliga förtroendemän som ägnar sig åt facklig verk- samhet. kollektivavtal och 4) utbildning som sammanhänger med bete utanför ordinarie arbetstid.

10.4.1 Kurs i yrkesteori. 10.4.2 Facklig information.

Men reglerna i medbestämmandelagen ger inte en anställd rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid. I förtroendemannalagen finns det regler om rätt för fackliga förtroendemän att arbeta fackligt på arbetstid.

Det betyder att du har rätt att ägna skälig tid till att utföra dina fackliga uppdrag och gå utbildningar på betald arbetstid. Lagen anger inte exakt när, på vilket sätt och hur mycket tid du kan ägna åt fackligt arbete. Vår rekommendation är att klubben och arbetsgivaren kommer överens om förutsättningar och omfattning av facklig tid på arbetsplatsen. Du har också rätt att utbilda dig fackligt på betald arbetstid. Som regel ger alla utbildningar i Forenas utbildningsprogram rätt till betald ledighet.

’’Ska vi verkligen förlora pengar på att delta i en utbildning dagtid som arbetsgivaren har kallat oss till?’’ Den frågan fick Kommunal sektion Halmstad från nattpersonalen på förlossningen vid Hallands sjukhus. Det visade sig att svaret på frågan är nej och därmed lyckades sektionen se till att medlemmarna fick upp till 18 000 kronor var i ersättning.